Gevolgen van reorganisatie 

Een groot aantal topmanagers bij ABN-AMRO moet het veld ruimen. De bank zet een nieuwe stap in zijn ambitieuze reorganisatie, waarbij meer dan de helft van de hoogste managementlaag verdwijnt.In 2016 maakte de bank bekend maximaal 1.375 banen te schrappen. Het kostenbesparingsprogramma Project Simplify, ingevoerd door de nieuwe CEO Kees van Dijkhuizen, moet het bedrijf simpeler en effectiever maken. In totaal wil ABN AMRO zeker 200 miljoen euro besparen. De veranderingen in de financiële sector – zoals de digitalisering en de strengere spelregels – zouden de aanleiding zijn voor het schrappen van de banen en de nieuwe structuur van ABN AMRO. Veel banken zetten de laatste jaren het mes in het personeelsbestand, onder meer om de kosten te verlagen. Banken moeten forse maatregelen nemen om aan de nieuwe kapitaaleisen te voldoen, die na de financiële crisis zijn ingevoerd.

Het aantal bestuurders en algemeen directeuren wordt teruggebracht van negentien naar negen en in de topmanagementlaag worden zestig van de honderd banen geschrapt. Van de werknemers wier baan komt te vervallen, gaat een aantal aan de slag op andere afdelingen bij ABN AMRO. Al deze mensen moeten natuurlijk weer op zoek naar een nieuwe baan, en ondanks dat vanuit de oude werkgever vaak begeleiding wordt aangeboden is dit niet zo makkelijk voor iedereen. Vanwege de moeilijke economische tijd is het lastig op zoek te gaan naar nieuw werk. De concurrentie is groot en werkgevers leggen de lat hoog. Een outplacement bureau kan werknemers hier begeleiding in bieden. Er zijn een aantal factoren die maken dat het zoeken naar een baan extra moeilijk wordt. Zo zijn 55-plussers niet de meest populaire doelgroep op de arbeidsmarkt. Voor mensen die uit verouderde functies komen is het vinden van een nieuwe baan niet echt evident. Nu zal dit voor topmensen van ABN wel meevallen, maar dit is natuurlijk niet de enige organisatie waar ontslagen plaatsvinden.